FUNDUSZ ZAMKNIĘTY od 31.08.2016
do 30.09.2016
od 31.12.2015
do 30.09.2016
od 30.09.2015
do 30.09.2016
od początku działalności*
Altus Subfundusz ASZ Rynku Polskiego 1,88 % 6,19 % 10,54 % 134,93 %
Altus Subfundusz ASZ Rynków Zagranicznych 1,59 % 4,91 % 9,05 % 136,46 %
ALTUS ASZ FIZ Obligacji 1 0,60 % 2,66 % 3,45 % 31,74 %
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 1,40 % 4,83 % 11,66 % 50,02 %
ALTUS FIZ GlobAl 2 1,67 % 1,59 % 7,70 % 11,86 %
ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 2,52 % 5,55 % 9,29 % 32,33 %
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji + 1,66 % 5,49 % 7,73 % 33,77 %
ALTUS ASZ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl -0,38 % -0,95 % -0,32 % 4,75 %
Altus NS FIZ Wierzytelności 0,64 % 3,28 % 4,81 % 11,85 %
ALTUS FIZ Aktywny Akcji 2,98 % 9,83 % 9,75 % 18,00 %
Altus Kapitał Plus FIZ 0,41 % 0,27 % 0,27 % 0,27 %

Nota prawna >>
*) Altus Subfundusz ASZ Rynku Polskiego rozpoczął działalność 15 lipca 2009 roku
Altus Subfundusz ASZ Rynków Zagranicznych rozpoczął działalność 15 lipca 2009 roku
Altus ASZ FIZ Obligacji 1 rozpoczął działalność 7 stycznia 2011 roku
Altus ASZ FIZ Rynku Polskiego 2 rozpoczął działalność 20 czerwca 2012 roku
Altus FIZ GlobAl 2 (dawniej Altus ASZ FIZ Nowa Europa +) rozpoczął działalność 18 lutego 2013 r.
Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych rozpoczął działalność 21 lutego 2013 roku
Altus FIZ Akcji + rozpoczął działalność 16 stycznia 2014 roku
Altus ASZ FIZ GlobAl rozpoczął działalność 10 lutego 2014 roku
Altus NS FIZ Wierzytelności rozpoczął działalność 15 października 2014 roku
Altus FIZ Aktywny Akcji rozpoczął działalność 28 stycznia 2015 roku
ALTUS Kapitał Plus FIZ rozpoczął działalność 13 kwietnia 2016 roku.

FUNDUSZ OTWARTY od 24.09.2016
do 24.10.2016
od 31.12.2015
do 24.10.2016
od 24.10.2015
do 24.10.2016
od początku działalności*
ALTUS Optymalnego Wzrostu -0,91 % -0,15 % 0,65 % 10,01 %
ALTUS ASZ Nowej Europy -0,21 % 1,26 % 1,63 % 10,30 %
ALTUS Pieniężny 0,19 % 2,27 % 2,07 % 7,59 %
ALTUS Subfundusz Aktywnego Zarządzania 0,20 % 2,60 % 2,37 % 13,78 %
ALTUS Stabilnego Wzrostu -0,05 % 0,40 % -0,55 % 18,38 %
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny 0,07 % 4,71 % 3,61 % 18,76 %
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego -0,74 % 3,20 % 6,67 % 40,09 %
ALTUS Akcji -0,19 % 4,63 % 1,17 % 50,15 %
ALTUS Short -1,84 % 0,37 % 10,34 % 12,84 %

Nota prawna dla Altus FIO Parasolowego >>
*) Altus ASZ Dłużny, Altus ASZ Rynku Polskiego, Altus Akcji i Altus Short, to subfundusze Altus FIO Parasolowy, które rozpoczeły działalność 28.09.2012 r.
Altus Stabilnego Wzrostu rozpoczął działalność 31.05.2013 r.
Altus Aktywnego Zarządzania rozpoczął działalność 30.08.2013 r.
Altus Pieniężny rozpoczął działalność 22.11.2013 r.
Altus ASZ Nowej Europy oraz Altus Optymalnego Wzrostu rozpoczęły działalność 14.04.2014 r.

FUNDUSZ OTWARTY od 24.09.2016
do 24.10.2016
od 31.12.2015
do 24.10.2016
od 24.10.2015
do 24.10.2016
od początku działalności*
Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych 0,00 % 4,50 % 4,61 % 7,12 %
Raiffeisen Aktywnego Inwestowania -0,66 % 2,31 % 4,88 % 18,86 %
Raiffeisen Globalnych Możliwości 0,29 % 7,94 % 4,88 % 3,17 %
Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania 0,01 % 1,92 % 1,75 % 5,17 %

Nota prawna dla Raiffeisen SFIO Parasolowy >>
*) Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania, Raiffeisen Aktywnego Inwestowania, Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych, Raiffeisen Globalnych Możliwości, to subfundusze Raiffeisen SFIO Parasolowy, które rozpoczęły działalność 09.07.2014 r.