Position: 
Member of the Supervisiory Board
Professional experience: 
Doradca podatkowy, specjalista w zakresie planowania podatkowego oraz postępowań podatkowych, ekspert w dziedzinie międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE.
Wygrał niemal 100 spraw przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, w tym wiele precedensowych, prowadzących do uzyskania przez Klientów zwrotów wielomilionowych kwot podatków.
Reprezentował Klienta w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości UE (TSUE) w Luksemburgu w sprawie C-42/14, zakończonej korzystnym dla podatników wyrokiem, które ukształtowało praktykę opodatkowania VAT najmu w państwach członkowskich UE
Prowadził wykłady z prawa podatkowego na studiach podyplomowych prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową oraz dla studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Odbył staż naukowy w Departamencie Prawa Podatkowego Instytutu Maxa Plancka w Monachium, pracował także jako wykładowca i asystent w Instytucie Austriackiego i Międzynarodowego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu
Występował jako prelegent na wielu konferencjach międzynarodowych, m.in. w Brukseli, Kioto, Amsterdamie, Wiedniu i Mediolanie
Jest autorem ponad 30 publikacji (w tym kilkunastu w języku angielskim) z zakresu międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego, wydanych w Polsce i za granicą, oraz współautorem wiodącego podręcznika Introduction to European Tax Law: Direct Taxation
Łukasz Adamczyk pełnił funkcje w organach szeregu spółek, w szczególności był członkiem Rady Nadzorczej Polnord S.A. (2016-2017), Centrum Finansowe S.A. (od 2018 r.)
With Altus since: 
June, 2018