Position: 
Member of the Supervisiory Board
Professional experience: 
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów z zakresu międzynarodowej bankowości i finansów na Uniwersytecie w Southampton w Wielkiej Brytanii
Od 1989r. pracował w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego, w Departamencie Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Departamencie Zagranicznym Narodowego Banku Polskiego, a następnie w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
Wieloletni dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego w NBP oraz członek Komitetu Audytorów Wewnętrznych w Europejskim Banku Centralnym.
W latach 2008-2011 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialny między innymi za problematykę stabilności sektora finansowego w Polsce. W tym też okresie członek Komisji Nadzoru Finansowego
Pełnił również funkcję Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
W latach 2011-2013 Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego i Przewodniczący Rady Nadzorczej Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A., członek Rady Nadzorczej PZU S.A.
W latach 2014-2016 Wiceprezes, a następnie Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., a także Przewodniczący Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BOŚ S.A.
Obecnie niezależny doradca w zakresie zarządzania i finansów, wykładowca akademicki oraz członek Rady Nadzorczej Relpol S.A. - spółki notowanej na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
Pełnił funkcję Prezesa Europejskiego Stowarzyszenia Banków Publicznych (European Association of Public Banks) reprezentującego interesy członków Stowarzyszenia – państwowych banków rozwoju i innych publicznych instytucji finansowych z całej Europy
Był Prezesem Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA – Polska (The Institute of Internal Auditors).
Autor i współautor szeregu publikacji (w tym książkowych) z zakresu prawa bankowego, nadzoru bankowego, regulacji usług finansowych oraz integracji europejskiej; był wykładowcą na studiach podyplomowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, SGH i PAN
Uczestniczył w pracach kolegium redakcyjnego miesięcznika „Bank i Kredyt”, pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego miesięcznika „Prawo Bankowe” oraz przewodniczącego Rady Programowo – Naukowej czasopisma „Bezpieczny Bank”
With Altus since: 
June, 2018