December 20 2017

Przedłużenie okresu składania ofert oraz termin zakończenia prac na badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Altus TFI

W związku z zapytaniami składanymi przez potencjalnych oferentów Spółka postanowiła przedłużyć okres składania ofert do dnia 5 stycznia 2018 roku włącznie oraz termin zakończenia prac na badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Altus TFI do dnia 24 kwietnia 2018 r. włącznie.

 W załączeniu tekst jednolity ogłoszenia.