May 21 2018

Oświadczenie ALTUS TFI S.A. w związku z publikacją artykułu w Dzienniku Gazeta Prawna

W związku z publikacją artykułu w Dzienniku Gazeta Prawna dnia 21 maja 2018 r., informujemy, że ALTUS TFI S.A. w sposób ciągły wykonuje bieżący nadzór nad podmiotami, którym zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią stosownie do art. 46 w zw. z art. 45a ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

ALTUS TFI SA działa zawsze zgodnie z przepisami prawa i najwyższymi standardami spółek publicznych i firm zarządzających aktywami, a w szczególności przestrzega w/w ustawy o funduszach inwestycyjnych, a w swojej działalności stosuje „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Wszelkie transakcje przeprowadzane na rzecz funduszy inwestycyjnych są transparentnie dokonywane na zasadach rynkowych i w najlepszym interesie uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI SA.