Kamil Sobolewski

Position: 
Zarządzający
Professional experience: 
2009-2017 Nationale Nederlanden PTE, Head of Fixed Income
2008 Opera TFI, Zarządzający Funduszami, private equity
2007 Societe Generale, proprietary trader
2006 PLL LOT, główny planista ds nadzoru właścicielskiego nad grupą kapitałową PLL LOT
2000-2005 Bankowy PTE, zarządzający
1999-2000 Union Investment Frankfurt, DG Bank Frankfurt
Education: 
Absolwent SGH na kierunku Finanse i Bankowość, ukończył studia doktoranckie w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, a także polsko-niemieckie studia podyplomowe o profilu ekonomiczno-socjologicznym
W branży finansowej od 1999 roku, początkowo w Niemczech (DG Bank i Union Investment Frankfurt)
Przez ponad 5 lat zarządzał portfelem dłużnym Bankowego OFE, uzyskując w kluczowych latach 2001-2003 najlepsze wyniki dłużne na rynku emerytalnym, za co dostał nagrodę dla najlepszego pracownika centrali firmy
W Nationale-Nederlanden przez ponad 7 lat uzyskiwał stabilnie bardzo dobre wyniki inwestycyjne zarządzając nieakcyjną częścią portfela inwestycyjnego, która w latach 2009-2013 warta była 35-40 mld zł i koncentrowała się na obligacjach skarbowych
W latach 2014-2016 zarządzał aktywami o wartości 4-5 mld zł, koncentrując się na rynku walutowym i obligacji korporacyjnych w USA, UE i UK
Titles and licenses: 
Zdał egzaminy CFA (Level I-III), posiada tytuł FRM
Członek Global Association of Risk Professionals
With ALTUS since: 
April, 2018