Position: 
Member of the Management Board
Professional experience: 
2007-2010 wicedyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami w BPH TFI, zarządzający funduszami dłużnymi i funduszem absolutnej stopy zwrotu Total Profit
2003-2007 manager portfeli w Pioneer Investment Management
2000-2003 starszy analityk rynku papierów dłużnych w Banku Handlowym w Warszawie
1998-2000 makroanalityk Centralny Dom Maklerski
Education: 
Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalizacja rynki finansowe, ukończony program Advanced Management Program na University of Navarra.
Od 1998 roku związany z branżą finansową.
Twórca sukcesu funduszy obligacji w BPH TFI, w tym flagowego funduszu Obligacji 2
Bardzo dobre wyniki inwestycyjne podczas pracy w Pioneer IM, gdzie zarządzał aktywami ok. 10 mld złotych
Twórca indeksu Banku Handlowego
Titles and licenses: 
Zdane egzaminy CFA Level III
With Altus since: 
January, 2011