March 28 2019

Przedłużenie okresu składania ofert na badanie sprawozdania Subfunduszu Altus SuperLokator

 

W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego na dzień otwarcia i dzień zamknięcia likwidacji Subfunduszu Altus Subfundusz SuperLokator wydzielonego w ramach funduszu Altus FIO Parasolowy (dalej: „Fundusz”), Towarzystwo jako organ reprezentujący Fundusz postanowiło przedłużyć okres składania ofert do 1 kwietnia 2019 r.