March 28 2019

Przedłużenie okresu składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Grupy Altus

 

W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie składania ofert na przeprowadzenie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ALTUS TFI za rok 2019 i 2020 oraz badania półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na 30.06.2019 oraz 30.06.2020 r. sporządzone według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) oraz sporządzenia pisemnych raportów z badań a także badania jednostkowego sprawozdania finansowego ALTUS TFI za rok 2019 i rok 2020, Altus TFI postanowiło przedłużyć okres składania ofert do 15 kwietnia 2019 r.