February 21 2020

Informacja przekazana przez BNP Paribas Bank Polska S.A.

„W związku decyzją KNF o cofnięciu Altus TFI S.A. zezwolenia na wykonywanie działalności informujemy, że aktualne dokumenty zawierające kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące Altus FIO Parasolowy znajdą Państwo na dedykowanej stronie internetowej Banku Reprezentanta:

https://www.bnpparibas.pl/bank-reprezentant-i-likwidator-funduszy/bank-reprezentant-i-likwidator-fundusze-altus-tfi-sa