ALTUS TFI S.A.

Wpisz swój adres e-mail i kliknij odpowiedni przycisk, aby zapisać się lub wypisać z newslettera ALTUS TFI S.A.
Zapraszamy do skorzystania z NEWSLETTER ALTUS TFI.
Oświadczam, że zostałem poinformowany, że Administratorem danych osobowych jest: ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. J. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa, 22 380-32-75 („Administrator”). Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu otrzymywania informacji handlowych w objętych zgodą kanałach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). Odbiorcami moich danych osobowych mogą być w szczególności: agent transferowy prowadzący rejestr uczestników lub podmiot wspierający Towarzystwo w prowadzeniu ewidencji uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa lub podmioty oferujące certyfikaty inwestycyjne, podmioty świadczące usługi doradcze i audytowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów oraz usługi marketingowe na rzecz Towarzystwa. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przekazywania informacji handlowych, nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie w celu marketingu bezpośredniego. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Mam możliwość wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w tym na każdy z kanałów komunikacji, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne. Moje dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ul. J. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa, 22 380-32-75, e-mail: rodo@altustfi.pl.