Position: 
Członek Zarządu
Professional experience: 
2009 – członek Zarządu w eCard S.A.
05.2004 – 31.05.2015 - Kierownik Działu Finansowego w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. w Sopocie (wcześniejsze stanowiska – Wiceprezes Zarządu, Główny Księgowy)
2001-2002 – samodzielny księgowy w Stowarzyszeniu Krzewienia Edukacji Finansowej w Gdyni
1996- 04.2004 – zastępca głównego księgowego w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej w Sopocie
1996-1997 – samodzielny księgowy w „HandS” Sp. z o.o.
1996-1997 – samodzielny księgowy w „Island” Sp. z o.o.
With Altus since: 
June, 2015