Contact us

ALTUS FIO Umbrella and SKOK Infoline

+48 22 320 47 18
Infolines open from Monday to Friday
9:00 a.m. - 5:00 p.m.
ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 
ul. Pankiewicza 3
00-696 Warsaw
NIP: 108-00-03-690,
REGON: 141158275


 
tel. +48 22 380 32 85
fax +48 22 380 32 86
biuro@altustfi.pl