Position: 
Prezes Zarządu
Professional experience: 
05.2009 – 12.2010 - Prezes Zarządu PZU Asset Management S.A.
02.2008 – 12.2010 - Prezes Zarządu, 06.2007 – 02.2008 – Wiceprezes Zarządu Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.
09.2005 – 05.2007 – Doradca Zarządu do spraw restrukturyzacji VIS-Inwestycje S.A.
09.2001 – 05.2005 Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji NFI Management Sp. z o.o.
01.2001 - 09.2001 Dyrektor Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP SA., wcześniej 11.2000 – 12.2000 Zastępca Dyrektora Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A.
04.1993 - 11.2000 Centrum Operacji Kapitałowych Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Titles and licenses: 
02.1993 licencja maklerska (numer 262)
05.1995 zdany egzamin na członków rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa
With Altus since: 
November, 2011