Akcjonariat wg stanu na 14.08.2020

Stan na: 14.08.2020

AkcjonariuszLiczba akcjiUdział w kapitale akcyjnym (%)Liczba głosów na WZAUdział w ogólnej liczbie głosów na WZA
Piotr Osiecki bezpośrednio i pośrednio poprzez Osiecki Inwestycje sp z o.o.15 409 25837,66%22 909 25847,31%
FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty bezpośrednio i pośrednio2 676 9245,80%2 676 9244,99%
FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zarządzany przez Fundusze Inwestycji Polskich TFI S.A.2 745 1875,95%2 745 1875,12%
Quercus TFI3 295 5895,71%3 295 5895,06%
pozostali16 793 04244,88%16 793 04237,52%
Razem40 920 000100,00%48 420 000100,00%

*Prezentowane powyżej dane opierają się na zawiadomieniach otrzymanych przez Spółkę zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 r, Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) W związku z tym, po obniżeniu kapitału zakładowego Altus w dniu 11.08.2020 r. udział niektórych akcjonariuszy w powyższej tabeli nie odzwierciedla prawidłowo ich udziału w akcjonariacie.

od Piotra Osieckiego z dnia 14.08.2020

od FRAM FIZ z dnia 23.07.2020

od FIP 11 FIZAN z dnia 2.08.2018

od Quercus TFI z dnia 12.03.2015