Akcjonariat wg stanu na 24.03.2020

Stan na: 24.03.2020

Udział w kapitale akcyjnym

Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA

AkcjonariuszLiczba akcjiUdział w kapitale akcyjnym (%)Liczba głosów na WZAUdział w ogólnej liczbie głosów na WZA
Piotr Osiecki bezpośrednio i pośrednio poprzez Osiecki Inwestycje sp z o.o.14 874 25832,25%22 374 25841,73%
FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty bezpośrednio i pośrednio3 176 0066,89%3 176 0065,92%
FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zarządzany przez Fundusze Inwestycji Polskich TFI S.A.2 745 1875,95%2 745 1875,12%
Quercus TFI3 295 5895,71%3 295 5895,06%
ALTUS TFI (akcje własne)5 200 00011,27%5 200 0009,70%
pozostali16 828 96037,92%16 828 96032,47%
Razem46 120 00099,99%53 620 000100,00%

*Prezentowane powyżej dane opierają się na zawiadomieniach otrzymanych przez Spółkę zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 r, Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)

od Piotra Osieckiego z dnia 23.03.2020

od FRAM FIZ z dnia 6.11.2018

od FIP 11 FIZAN z dnia 2.08.2018

od Quercus TFI z dnia 12.03.2015