Organy spółki

Zarząd

Andrzej Ladko
Pozycja:
Prezes Zarządu
Bogusław Galewski
Pozycja:
Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Piotr Kamiński
Funkcja:
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Kowalczewski
Funkcja:
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Sylwia Zarzycka
Funkcja:
Sekretarz Rady Nadzorczej
Łukasz Adamczyk
Funkcja:
Członek Rady Nadzorczej
Dariusz Daniluk
Funkcja:
Członek Rady Nadzorczej
Mirosław Staruch
Funkcja:
Członek Rady Nadzorczej