Organy spółki

Zarząd

Piotr Góralewski
Pozycja:
Prezes Zarządu
Wioletta Błaszkowska
Pozycja:
Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Piotr Osiecki
Funkcja:
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jakub Ryba
Funkcja:
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Dariusz Daniluk
Funkcja:
Członek Rady Nadzorczej
Jan Ordyński
Funkcja:
Członek Rady Nadzorczej
Monika Łasiewicka
Funkcja:
Członek Rady Nadzorczej