Organy spółki

Zarząd

Piotr Osiecki
Pozycja:
Prezes Zarządu
Andrzej Zydorowicz
Pozycja:
Członek Zarządu
Krzysztof Mazurek
Pozycja:
Członek Zarządu
Ryszard Czerwonka
Pozycja:
Członek Zarządu
Andrzej Ladko
Pozycja:
Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Tomasz Bieske
Funkcja:
Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Buczkowski
Funkcja:
Członek Rady Nadzorczej
Piotr Kamiński
Funkcja:
Członek Rady Nadzorczej
Michał Kowalczewski
Funkcja:
Członek Rady Nadzorczej
Rafał Mania
Funkcja:
Przewodniczący Rady Nadzorczej