Wiadomości

Czerwiec 28 2021
Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

 

Wrzesień 08 2020
Informacja półroczna o stanie likwidacji SEJF FIO Strategii Dłużnych w likwidacji
luty 21 2020
Informacja przekazana przez BNP Paribas Bank Polska S.A.

„W związku decyzją KNF o cofnięciu Altus TFI S.A.

luty 06 2020
INFORMACJA PRZEKAZANA PRZEZ BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

W załączeniu przekazujemy informację przekazaną przez BNP Paribas Bank Polska S.A.

luty 06 2020
Informacja przekazana przez mBank S.A.

Wykup jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych - ogłoszenie

luty 05 2020
Komunikat ALTUS TFI S.A. w sprawie decyzji KNF z dnia 4 lutego 2020 r. o nałożeniu na ALTUS TFI S.A. kar pieniężnych oraz sankcji administracyjnej (data otrzymania: 5 lutego 2020 r.)

                                                                             

 

5 lutego 2020 r.

Styczeń 23 2020
Ogłoszenie dot. badania funduszu Altus FIO Parasolowy 2020-2021

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Październik 23 2019
DOT. PROCESU LIKWIDACJI 2 SUBFUNDUSZY ORAZ WYPŁATY UZYSKANYCH ŚRODKÓW UCZESTNIKOM

Szanowni Państwo

 

Sierpień 22 2019
Ogłoszenie o zmianie depozytariusza i zmianie numerów rachunków bankowych do wpłat dla Funduszy Sejf Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami oraz Sejf FIO Strategii Dłużnych z dniem 23 sierpnia 2019 r.

Ogłoszenie o zmianie depozytariusza i zmianie numerów rachunków bankowych do wpłat dla Funduszy Sejf Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami oraz Sejf  FIO Strategii Dłużnych

Lipiec 24 2019
POLEMIKA do artykułu „Jest kara dla Altusa. TFI naruszyło zasady rachunkowości” z 25.06.2019 r.

W dniu 25 czerwca 2019 r. w portalu Business Insider Polska ukazał się artykuł autorstwa Pani Jagody Fryc zatytułowany „Jest kara dla Altusa. TFI naruszyło zasady rachunkowości”.

Strony