Wiadomości

Wrzesień 08 2020
Informacja półroczna o stanie likwidacji SEJF FIO Strategii Dłużnych w likwidacji
luty 21 2020
Informacja przekazana przez BNP Paribas Bank Polska S.A.

„W związku decyzją KNF o cofnięciu Altus TFI S.A.

luty 06 2020
INFORMACJA PRZEKAZANA PRZEZ BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

W załączeniu przekazujemy informację przekazaną przez BNP Paribas Bank Polska S.A.

luty 06 2020
Informacja przekazana przez mBank S.A.

Wykup jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych - ogłoszenie

luty 05 2020
Komunikat ALTUS TFI S.A. w sprawie decyzji KNF z dnia 4 lutego 2020 r. o nałożeniu na ALTUS TFI S.A. kar pieniężnych oraz sankcji administracyjnej (data otrzymania: 5 lutego 2020 r.)

                                                                             

 

5 lutego 2020 r.

Styczeń 23 2020
Ogłoszenie dot. badania funduszu Altus FIO Parasolowy 2020-2021

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Październik 23 2019
DOT. PROCESU LIKWIDACJI 2 SUBFUNDUSZY ORAZ WYPŁATY UZYSKANYCH ŚRODKÓW UCZESTNIKOM

Szanowni Państwo

 

Sierpień 22 2019
Ogłoszenie o zmianie depozytariusza i zmianie numerów rachunków bankowych do wpłat dla Funduszy Sejf Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami oraz Sejf FIO Strategii Dłużnych z dniem 23 sierpnia 2019 r.

Ogłoszenie o zmianie depozytariusza i zmianie numerów rachunków bankowych do wpłat dla Funduszy Sejf Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami oraz Sejf  FIO Strategii Dłużnych

Lipiec 24 2019
POLEMIKA do artykułu „Jest kara dla Altusa. TFI naruszyło zasady rachunkowości” z 25.06.2019 r.

W dniu 25 czerwca 2019 r. w portalu Business Insider Polska ukazał się artykuł autorstwa Pani Jagody Fryc zatytułowany „Jest kara dla Altusa. TFI naruszyło zasady rachunkowości”.

Lipiec 16 2019
Ogłoszenie o zmniejszeniu wartości aktywów netto SEJF Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Dłużnych poniżej poziomu 2.500.000 zł

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając jako organ SEJF Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Dłużnych na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r.

Strony