Wiadomości

Maj 10 2024
Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego
Marzec 21 2024
Oświadczenie Altus S.A.: niedopuszczalna próba przerzucenia odpowiedzialności organów państwa za brak nadzoru nad GetBack S.A. na Altus S.A.

W nawiązaniu do oświadczenia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego działań związanych z tzw. aferą GetBack, w tym działań dotyczących Altus TFI S.A.

Czerwiec 28 2021
Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

 

Wrzesień 08 2020
Informacja półroczna o stanie likwidacji SEJF FIO Strategii Dłużnych w likwidacji
luty 21 2020
Informacja przekazana przez BNP Paribas Bank Polska S.A.

„W związku decyzją KNF o cofnięciu Altus TFI S.A.

luty 06 2020
INFORMACJA PRZEKAZANA PRZEZ BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

W załączeniu przekazujemy informację przekazaną przez BNP Paribas Bank Polska S.A.

luty 06 2020
Informacja przekazana przez mBank S.A.

Wykup jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych - ogłoszenie

luty 05 2020
Komunikat ALTUS TFI S.A. w sprawie decyzji KNF z dnia 4 lutego 2020 r. o nałożeniu na ALTUS TFI S.A. kar pieniężnych oraz sankcji administracyjnej (data otrzymania: 5 lutego 2020 r.)

                                                                             

 

5 lutego 2020 r.

Styczeń 23 2020
Ogłoszenie dot. badania funduszu Altus FIO Parasolowy 2020-2021

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Październik 23 2019
DOT. PROCESU LIKWIDACJI 2 SUBFUNDUSZY ORAZ WYPŁATY UZYSKANYCH ŚRODKÓW UCZESTNIKOM

Szanowni Państwo

 

Strony