Wiadomości

Sierpień 28 2017
Zmiana podmiotu prowadzącego obsługę operacyjną Uczestników Funduszy SKOK

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, zarządzające funduszami inwestycyjnymi SKOK FIO Rynku Pieniężnego oraz SKOK Parasol Funduszem Inwestycyjnym Otwartym („Fundusze SKOK”) uprzejmie informuje, że w

Sierpień 07 2017
Zmiana numerów rachunków bankowych do wpłat dla Funduszu Raiffeisen SFIO Parasolowy

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, zarządzające funduszem inwestycyjnym Raiffeisen SFIO Parasolowy uprzejmie informuje, że w związku ze zmianą banku pełniącego funkcję Depozytariusza dla Funduszu Raiffeisen SFIO

Lipiec 25 2017
SKOK FIO RYNKU PIENIĘŻNEGO ORAZ SKOK PARASOL FIO – OGŁOSZENIE O LIKWIDACJI ŚWIADCZONEJ DOTYCHCZAS USŁUGI OBEJMUJĄCEJ MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA ZLECEŃ ZWIĄZANYCH Z UCZESTNICTWEM WE WSPOMNIANYCH FUNDUSZACH ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU ORAZ TELEFONU

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („Towarzystwo”), zarządzające funduszami inwestycyjnymi SKOK FIO Rynku Pieniężnego oraz SKOK Parasol FIO („Fundusze SKOK”), uprzejmie informuje, że z dni

Lipiec 04 2017
Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników Raiffeisen Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), działając na podstawie art. 113a ust. 1 pkt 1) i ust. 2 oraz art. 87c ust. 2 w zw. z art. 112 ust.

Maj 31 2017
Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników Raiffeisen Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

 Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników Raiffeisen Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

Marzec 23 2017
Ogłoszenie o połączeniu subfunduszy wydzielonych w ramach SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”) niniejszym informuje o dokonaniu w dniu 23 marca 2017 r.

Marzec 01 2017
Zmiana treści Regulaminu Programu Systematycznego Inwestowania „Małe Wielkie Oszczędności” oferowanego przez Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy

Zmiana treści Regulaminu Programu Systematycznego Inwestowania „Małe Wielkie Oszczędności” oferowanego przez Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy („Regulamin”).

luty 21 2017
Ogłoszenie o zamiarze połączenia wewnętrznego subfunduszy wydzielonych w ramach SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 208b ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.

luty 01 2017
Zmiany w Regulaminie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu SKOK Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, niniejszym informuje o przyjęciu w dniu 1 lutego 2017 r.

luty 01 2017
Zmiany w Regulaminie uczestnictwa w Planie Inwestycyjnym SKARBONKA

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu SKOK Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, niniejszym informuje o przyjęciu w dniu 1 lutego 2017 r.

Strony