Wiadomości

Sierpień 22 2019
Ogłoszenie o zmianie depozytariusza i zmianie numerów rachunków bankowych do wpłat dla Funduszy Sejf Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami oraz Sejf FIO Strategii Dłużnych z dniem 23 sierpnia 2019 r.

Ogłoszenie o zmianie depozytariusza i zmianie numerów rachunków bankowych do wpłat dla Funduszy Sejf Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami oraz Sejf  FIO Strategii Dłużnych

Lipiec 24 2019
POLEMIKA do artykułu „Jest kara dla Altusa. TFI naruszyło zasady rachunkowości” z 25.06.2019 r.

W dniu 25 czerwca 2019 r. w portalu Business Insider Polska ukazał się artykuł autorstwa Pani Jagody Fryc zatytułowany „Jest kara dla Altusa. TFI naruszyło zasady rachunkowości”.

Lipiec 16 2019
Ogłoszenie o zmniejszeniu wartości aktywów netto SEJF Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Dłużnych poniżej poziomu 2.500.000 zł

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając jako organ SEJF Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Dłużnych na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r.

Lipiec 15 2019
Altus wygrał proces o sprostowanie z Business Insiderem

Business Insider Polska musi sprostować kłamstwa na temat Altus TFI – taki prawomocny wyrok zapadł 8 lipca br. przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie.

Maj 30 2019
Żądanie sprostowania

W odpowiedzi na artykuł z dnia 24 maja 2019 roku opublikowany na portalu Business Insider Polska zamieszczamy żądanie sprostowania, jakie wysłaliśmy do autorki i redakcji

 

Kwiecień 05 2019
Godziny pracy infolinii dla Klientów funduszy ALTUS i SEJF w dniu 19.04.2019

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 19.04.2019 Infolinia dla Klientów funduszy ALTUS i SEJF będzie dostępna w godzinach 9:00 – 13:00.

Marzec 28 2019
Przedłużenie okresu składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Grupy Altus

 

Marzec 28 2019
Przedłużenie okresu składania ofert na badanie sprawozdania Subfunduszu Altus SuperLokator

 

Marzec 11 2019
DOT. PROCESU LIKWIDACJI 2 SUBFUNDUSZY ORAZ WYPŁATY UZYSKANYCH ŚRODKÓW UCZESTNIKOM

Szanowni Państwo

 

Marzec 08 2019
Dot. procesu likwidacji 4 Subfunduszy oraz wypłaty uzyskanych środków Uczestnikom

 

Szanowni Państwo

 

 

Strony