Wiadomości

Styczeń 10 2017
Publikacja aktualnej wersji Regulaminu rozpatrywania reklamacji w ALTUS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 10 stycznia 2017 r. (z pewnymi wyjątkami) ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz.

Grudzień 09 2016
Ogłoszenie o zamiarze połączenia wewnętrznego subfunduszy wydzielonych w ramach SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 208b ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.

Listopad 29 2016
Oferta zakupu akcji ALTUS TFI S.A. opublikowana w dniu 29 listopada 2016

OFERTA ZAKUPU AKCJI ALTUS TFI S.A.

opublikowana w dniu 29 listopada 2016 r.,

 

Listopad 25 2016
Obowiązek złożenia oświadczenia FATCA do dnia 1 grudnia 2016 r.

W dniu 1 grudnia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 r.

Wrzesień 27 2016
Przedłużenie Promocji „Pakiet Funduszy” oferowanej przez Raiffeisen SFIO Parasolowy

Warszawa, 27 września 2016 r.

Wrzesień 19 2016
Oferta zakupu akcji ALTUS TFI S.A. opublikowana w dniu 19 września 2016, uwzględniająca zmiany dokonane w dniu 22 września 2016 r.

OFERTA ZAKUPU AKCJI ALTUS TFI S.A.

opublikowana w dniu 19 września 2016 r., uwzględniająca zmiany dokonane w dniu 22 września 2016 r.

Wrzesień 05 2016
Wprowadzenie promocjI Pakiet Funduszy oferowanej przez Raiffeisen SFIO Parasolowy

Wprowadzenie Promocji „Pakiet Funduszy” oferowanej przez Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy („Fundusz”).

Lipiec 01 2016
Zmiana nazwy subfunduszu Raiffeisen Parasolowy

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2016 roku Subfundusz Obligacji Korporacyjnych Raiffeisen SFIO Parasolowego zmienił nazwę na Subfundusz Aktywnych Strategii Dłużnych.

Czerwiec 29 2016
Oferta zakupu akcji ALTUS TFI S.A.

1.  Cel oferty

Marzec 10 2016
ALTUS TFI Gazelą Biznesu

Miło nam poinformować, że w XVI Edycji Rankingu Gazele Biznesu 2015 ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  otrzymało tytuł Gazeli Biznesu 2015.

Strony