Wiadomości

Listopad 19 2015
Ogłoszenie o zmianie statutu SKOK FIO Rynku Pieniężnego 19.11.2015

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust. 5 oraz 6 pkt 1) Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz.

Listopad 02 2015
Ogłoszenie o zmianie statutu SKOK FIO Rynku Pieniężnego 02.11.2015

Zmiana statutu SKOK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rynku Pieniężnego

Październik 23 2015
Zmiany w Regulaminie korzystania z kanałów teleinformatycznych dla osób fizycznych 23.10.2015

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Październik 23 2015
Zmiany w Regulaminie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego 23.10.2015

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Październik 23 2015
Zmiany w Regulaminie korzystania z kanałów teleinformatycznych dla klientów instytucjonalnych 23.10.2015

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Październik 23 2015
Zmiany w Regulaminie uczestnictwa w Planie Inwestycyjnym Skarbonka 23.10.2015

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Październik 09 2015
Aktualizacja prospkety informacyjnego SKOK FIO Rynku Pieniężnego 09.10.2015

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym ogłasza o zaktualizowaniu treści prospektu informacyjnego SKOK FIO Rynku Pieniężnego.

Październik 09 2015
Publikacja aktualnej wersji Regulaminu rozpatrywania reklamacji w ALTUS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Informujemy, że w związku z wejściem w życie z dniem 11 października 2015 r. ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2015 r. poz.

Październik 09 2015
Aktualizacja prospketu informacyjnego SKOK Parasol FIO 09.10.2015

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym ogłasza o zaktualizowaniu treści prospektu informacyjnego SKOK Parasol FIO.

Wrzesień 11 2015
Oferta zakupu akcji ALTUS TFI S.A.

OFERTA ZAKUPU AKCJI ALTUS TFI S.A.

opublikowana w dniu 11 września 2015 r.

Strony