Wiadomości

Grudzień 24 2014
Ogłoszenie o przesunięciu wyceny za dzień 23.12.2014 oraz 30.12.2014 r

W związku z tym, że dnia 24.12.2014 r. Giełda Papierów Wartościowych nie pracuje, Zarząd TFI SKOK S.A. podjął decyzję, iż wycena za 23.12.2014 r. wszystkich funduszy zarządzanych przez TFI SKOK S.A.

Grudzień 23 2014
Ogłoszenie o aktualizacji statutu SKOK Parasol FIO 23.12.2014

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych Spółka Akcyjna informuje o dokonaniu aktualizacji statutu Funduszu SKOK Parasol FIO:

Grudzień 18 2014
Zmiany godzin pracy Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta i biura Centrali TFI SKOK S.A. 24 grudnia i 31 grudnia 2014 r

Uprzejmie informujemy, że w dniach 24 grudnia 2014 r. oraz 31 grudnia 2014 r. Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta (infolinia 801 33 22 44 oraz 22 541 77 67) będzie czynne w godzinach od 9:00 do 14:00.

Grudzień 03 2014
Ogłoszenie o sporządzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego SKOK Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Subfunduszu SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji na dzień 20.11.2014

W związku z połączeniem Subfunduszu SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji (Subfundusz Przejmowany) z Subfunduszem SKOK Etyczny 2 (Subfundusz Przejmujący) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kre

Listopad 21 2014
Ogłoszenie o zmianie statutu i aktualizacji prospektu informacyjnego SKOK Parasol FIO 21.11.2014

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych Spółka Akcyjna informuje o dokonaniu aktualizacji statutu i prospektu informacyjnego Funduszu SKOK Parasol FIO.

Listopad 21 2014
Ogłoszenie o aktualizacji Tabeli Opłat

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych  S.A.

Listopad 18 2014
DI Xelion nowym dystrybutorem

10 listopada br. Altus TFI S.A. podpisał umowę dystrybucyjną z Domem Inwestycyjnym Xelion sp. z o.o. Rozpoczęcie aktywnej dystrybucji nastąpiło z dniem 14 listopada br. Zgodnie z umową DI Xelion sp. z o.o.

Listopad 12 2014
PROMOCJA - Obniżenie wysokości pierwszej wpłaty w produkcie podstawowym

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych informuje o wprowadzeniu promocji dla produktu podstawowego, polegającej na obniżeniu wysokości minimalnej pierwsze

Październik 31 2014
Ogłoszenie o wprowadzeniu promocji w produkcie IKZE

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A.

Październik 30 2014
Altus ASZ FIZ GlobAl przekroczył 100 mln zł aktywów

W październiku odbyła się kolejna emisja certyfikatów inwestycyjnych Altus ASZ FIZ GlobAl, serii I.

Strony