Wiadomości

Maj 29 2014
Ogłoszenie o zmianie statutu i aktualizacji prospektu informacyjnego SKOK Parasol FIO 29.05.14

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych Spółka Akcyjna informuje o dokonaniu aktualizacji statutu i prospektu informacyjnego Funduszu SKOK Parasol FIO.

Maj 13 2014
Altus ASZ FIZ GlobAl - nowy fundusz w ofercie

ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl został uruchomiony w lutym tego roku. Aktywa Altus ASZ FIZ GlobAl wzrosły w kwietniu o 28,34 mln zł do 32,61 mln zł.

Maj 12 2014
Zmiana terminu zgłaszania przez wierzycieli roszczeń

Warszawa, 12 maja 2014 r.
  

Kwiecień 30 2014
Ogłoszenie o wprowadzeniu promocji w Planie Inwestycyjnym Skarbonka

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych  S.A., działając w imieniu Subfunduszy:

Kwiecień 18 2014
Rusza Altus FIO Nowej Europy

Altus ASZ Nowej Europy, będąc funduszem o strategii absolute return może być ciekawą propozycją dla inwestorów szukających geograficznej dywersyfikacji ryzyka.

Kwiecień 17 2014
Ogłoszenie o przesunięciu wyceny za 17.04.2014 r.

TFI SKOK S.A. informuje, iż w związku z tym, że dnia 18.04.2014 r. Giełda Papierów Wartościowych nie pracuje, wycena za dzień 17.04.2014 r. wszystkich funduszy zarządzanych przez TFI SKOK S.A.

Kwiecień 17 2014
Rusza Altus FIO Optymalnego Wzrostu

Oferta ALTUS FIO Parasolowego poszerzyła się o Altus Optymalnego Wzrostu.

Kwiecień 14 2014
Wezwanie wierzycieli w związku z likwidacją subfunduszu

Warszawa, 14 kwietnia 2014 r.
 

Kwiecień 11 2014
Altus FIO Parasolowy Subfundusz Nowej Europy - zakończenie przyjmowania zapisów

2014-04-11     OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA JEDNOSTKI UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU ALTUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY

Kwiecień 11 2014
Altus FIO Parasolowy Subfundusz Optymalnego Wzrostu - zakończenie przyjmowania zapisów

2014-04-11     OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA JEDNOSTKI UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU ALTUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY

Strony