Wiadomości

luty 21 2014
Altus FIZ ASZ Nowa Europa + ma już rok

18 lutego 2014 roku mija pierwsza rocznica od rozpoczęcia działalności przez Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa +, jedynego krajowego podmiotu inwestującego z wykorzystaniem strategii absolute return w akcje spół

Styczeń 29 2014
Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego SKOK Parasol FIO 29.01.2014

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych Spółka Akcyjna informuje o dokonaniu aktualizacji prospektu informacyjnego Funduszu SKOK Parasol FIO.

Styczeń 17 2014
Promocja dla klientów Altus FIO Parasolowego

Z dniem 20 stycznia 2014 r.

Styczeń 15 2014
Ogłoszenie o zmianie regulaminu IKZE

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych  S.A., działając w imieniu SKOK Parasol FIO i wchodzących w jego skład wybranych Subfunduszy:

Styczeń 02 2014
Ogłoszenie o aktualizacji prospektu SKOK FIO RP

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych Spółka Akcyjna informuje o dokonaniu aktualizacji prospektu informacyjnego Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego.

Styczeń 02 2014
Ogłoszenie o aktualizacji prospektu SKOK Parasol FIO

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych Spółka Akcyjna informuje o dokonaniu aktualizacji prospektu informacyjnego Funduszu SKOK Parasol FIO.

Grudzień 30 2013
Ograniczenia nabywania jednostek uczestnictwa Altus FIO ASZ Rynku Polskiego

ALTUS TFI S.A. informuje, że począwszy od dnia 02 stycznia 2014 r. wprowadza się ograniczenie nabywania jednostek uczestnictwa subfunduszu Altus ASZ Rynku Polskiego (dalej: Subfundusz) przez nowych Klientów. 

Listopad 25 2013
Altus FIO Parasolowy ma już ponad 500 mln zł aktywów

Aktywa Altus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego przekroczyły w tym miesiącu 500 mln zł.

Altus FIO Parasolowy to obecnie sześć subfunduszy:

Listopad 21 2013
Altus FIO Parasolowy Subfundusz Pieniężny - zakończenie przyjmowania zapisów

2013-11-21     OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA JEDNOSTKI UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU ALTUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY

Listopad 18 2013
Altus FIO Parasolowy Subfundusz Pieniężny - rozpoczęcie przyjmowania zapisów

2013-11-18     OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA JEDNOSTKI UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU ALTUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY

Strony