Wiadomości

Listopad 06 2012
Doskonały początek Altus FIO Parasolowego

Pierwsi uczestnicy Altus FIO Parasolowego mogą być zadowoleni. Każdy z Subfunduszy osiągnął w pierwszym miesiącu swojego funkcjonowania znakomite stopy zwrotu:

Październik 17 2012
Otwieranie rejestru przez internet

Już można zostać uczestnikiem Altus FIO Parasolowego bez wychodzenia z domu!

Październik 01 2012
Pierwsza wycena subfunduszy Altus FIO Parasolowego

W dniu 28 września 2012 roku miała miejsce pierwsza wycena jednostek uczestnictwa czterech subfunduszy ALTUS FIO Parasolowego.

Wrzesień 06 2012
Altus ASZ Rynku Polskiego 2 - notowania

Od czerwca 2012 roku oferta Altus TFI poszerzyła się o kolejny fundusz stosujący strategię absolutnej stopy zwrotu.

Poniżej prezentujemy wszystkie dni wyceny Funduszu i wartości jednego certyfikatu

Sierpień 03 2012
Zgoda na utworzenie Altus FIO Parasolowego

Do tej pory w ofercie Altus TFI S.A. były wyłącznie fundusze zamknięte. 30 lipca otrzymalismy zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie i zarządzanie ALTUS Funduszem Inwestycyjnym Otwartym Parasolowym.

Lipiec 05 2012
Wartość aktywów na półrocze 2012 przekroczyła 1,6 miliarda zł

Już 1,63 mld zł aktywów netto ma Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Kwiecień 25 2012
8,4 mln zł zysku Altus TFI S.A. w 2011 roku

8,4 mln złotych wyniósł zysk netto Altus TFI S.A. w 2011 roku. Zgodnie z wolą akcjonariuszy 84% zysku wypłacono jako dywidendę, 10% jak co roku przeznaczono na cele charytatywne, a resztę na kapitał zapasowy.

Marzec 05 2012
Rekordowe emisje w funduszach absolutnej stopy zwrotu

W lutym miały miejsce nowe emisje certyfikatów inwestycyjnych w funduszach absolutnej stopy zwrotu.

Styczeń 12 2012
List do inwestorów na koniec 2011 roku

Warszawa, 12 stycznia 2012 roku

 

Grudzień 30 2011
Wartość zarządzanych aktywów przekroczyła 1 mld zł

Rosną aktywa zarządzane przez Altus TFI S.A.

Strony