Wiadomości

Czerwiec 25 2014
Raiffeisen SFIO Parasolowy - zakończenie przyjmowania zapisów

2014-06-25     OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA JEDNOSTKI UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZY RAIFFEISEN SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY

Czerwiec 20 2014
Raiffeisen SFIO Parasolowy - rozpoczęcie przyjmowania zapisów

2014-06-20     OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA JEDNOSTKI UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZY RAIFFEISEN SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOLOWEGO

Czerwiec 18 2014
Ogłoszenie o zmianie Regulaminu IKZE

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych  S.A., działając w imieniu SKOK Parasol FIO i wchodzących w jego skład wybranych Subfunduszy:

Czerwiec 12 2014
Sprostowanie ogłoszenia z dnia 29.05.2014 w sprawie aktualizacji statutu i prospektu informacyjnego SKOK Parasol FIO

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie (dalej: Towarzystwo), informuje, że:

Czerwiec 11 2014
Zatwierdzenie Prospektu Altus TFI

W dniu 10 czerwca 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt emisyjny ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, sporządzony w związku z ofertą pubiczną akcji serii C,

Czerwiec 10 2014
W placówkach Kasy Stefczyka bez opłat za przelewy wykonane na rachunki nabyć funduszy inwestycyjnych SKOK.

Uprzejmie informujemy, że do 15 lipca 2014 roku wszystkie dokonane w placówkach Kasy Stefczyka przelewy na rachunki nabyć funduszy zarządzanych przez TFI SKOK S.A. zwolnione są z opłaty.

Czerwiec 09 2014
Aktywa FIO Parasolowego to już prawie 780 mln zł

Na 30 maja 2014 r. wartość aktywów netto dziewięciu subfunduszy Altus FIO Parasolowego wynosiła 779,57 mln zł. Od początku br. aktywa Altus FIO Parasolowego zwiększyły się o 24,56% (tj.

Czerwiec 05 2014
Wznowienie nabywania jednostek Altus ASZ Rynku Polskiego

OGŁOSZENIE O WZNOWIENIU ZBYWANIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA ALTUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOLOWEGO SUBFUNDUSZU ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU RYNKU POLSKIEGO

Maj 29 2014
Ogłoszenie o zmianie statutu i aktualizacji prospektu informacyjnego SKOK Parasol FIO 29.05.14

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych Spółka Akcyjna informuje o dokonaniu aktualizacji statutu i prospektu informacyjnego Funduszu SKOK Parasol FIO.

Maj 29 2014
Ogłoszenie o zmianie statutu i aktualizacji prospektu informacyjnego SKOK FIO RP 29.05.2014

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych Spółka Akcyjna informuje o dokonaniu aktualizacji statutu i prospektu informacyjnego Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego.

Strony