Wiadomości

Listopad 08 2013
Rekordowy przyrost aktywów w funduszach

Na koniec października 2013 roku w 35 zarządzanych przez Altus TFI S.A. funduszach było 2,684 mld zł aktywów. W porównaniu z końcem września br. wartość aktywów netto (WAN) zwiększyła się o 14,4%.

Listopad 06 2013
Ponad 200 mln zł w Altus ASZ FIZ Nowa Europa +

Dzięki napływowi środków z emisji oraz wypracowanej dodatniej stopie zwrotu aktywa Altus ASZ FIZ Nowa Europa + wzrosły w październiku o 16,4%, do 204,64 mln zł.

Październik 07 2013
Rekordowa emisja Altus ASZ FIZ Nowa Europa +

Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa + to jedyny krajowy fundusz inwestujący z wykorzystaniem strategii absolutnej stopy zwrotu w akcje spółek z Europy Środkowo-Wschodniej. We wrześniu br.

Październik 04 2013
Altus FIO Parasolowy ma już rok!

Miło nam poinformować, że wartość aktywów netto Altus FIO Parasolowego na koniec września wyniosła 351,76 mln zł, co oznacza wzrost w porównaniu do 31 sierpnia br. o 15,8%, i o 801,4% od początku roku.

Wrzesień 02 2013
Kolejny subfundusz w Altus FIO Parasolowym

30 sierpnia 2013 roku miała miejsce pierwsza wycena jednostek uczestnictwa Altus FIO Parasolowego Subfunduszu Aktywnego Zarządzania.

Sierpień 29 2013
Altus FIO Parasolowy Subfundusz Aktywnego Zarządzania - zakończenie przyjmowania zapisów

2013-08-29     OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA JEDNOSTKI UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU ALTUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY

Sierpień 26 2013
Altus FIO Parasolowy Subfundusz Aktywnego Zarządzania - rozpoczęcie przyjmowania zapisów

2013-08-26     OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA JEDNOSTKI UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU ALTUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY

Sierpień 14 2013
Zmiana Statutu Altus FIO Parasolowego

Warszawa, 14 sierpnia 2013 r.

Czerwiec 07 2013
Aktywa Altus FIO Parasolowego osiągnęły prawie 280 mln zł

31 maja br. wartość aktywów netto Altus FIO Parasolowego wynosiła 278,33 mln zł, co oznacza wzrost w porównaniu do 30 kwietnia br. o 9,24%. - W maju najlepiej poradziły sobie nasze subfundusze akcyjne.

Czerwiec 04 2013
Nowy Subfundusz w Altus FIO Parasolowym

31 maja 2013 roku miała miejsce pierwsza wycena jednostek uczestnictwa Altus FIO Parasolowego Subfunduszu Stabilnego Wzrostu.

Strony