Wiadomości

Kwiecień 11 2014
Zmiany godzin pracy Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta i biura Centrali TFI SKOK S.A. w dniu 18 kwietnia 2014r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18.04.2014r. Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta (infolinia 801 33 22 44 oraz 22 541 77 67) będzie czynne w godzinach od 9.00 do 14.00.

Kwiecień 08 2014
Altus FIO Parasolowy Subfundusz Nowej Europy - rozpoczęcie przyjmowania zapisów

2014-04-08     OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA JEDNOSTKI UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU ALTUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY

Kwiecień 08 2014
Altus FIO Parasolowy Subfundusz Optymalnego Wzrostu - rozpoczęcie przyjmowania zapisów

2014-04-08     OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA JEDNOSTKI UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU ALTUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY

Marzec 25 2014
Ogłoszenie o dokonaniu korekty wyceny Subfunduszu SKOK Gotówkowy za 19.03.2014

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. z siedzibą w Sopocie informuje o dokonaniu korekty wyceny Subfunduszu SKOK Gotówkowy za dzień 19.03.2014 r.

Marzec 21 2014
Ogłoszenie o zmianie Regulaminu IKZE

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych  S.A., działając w imieniu SKOK Parasol FIO i wchodzących w jego skład wybranych Subfunduszy:

Marzec 21 2014
Ogłoszenie o zmianie Tabeli Opłat

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych Spółka Akcyjna informuje o dokonaniu zmian w Tabeli Opłat i zasadach pobierania opłat manipulacyjnych w Funduszach zarządzanych przez TFI

Marzec 18 2014
Ogłoszenie dotyczące minimalnych wpłat w produkcie podstawowym

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych Spółka Akcyjna informuje, że minimalne stawki wpłat dla produktu podstawowego wprowadzone do Prospektów Funduszy: SKOK Parasol FIO oraz SK

Marzec 18 2014
Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego SKOK Parasol FIO 18.03.14

Ogłoszenie o dokonaniu aktualizacji prospektu informacyjnego SKOK Parasol FIO

Marzec 18 2014
Ogłoszenie o dokonaniu aktualizacji prospektu informacyjnego SKOK FIO Rynku Pieniężnego 18.03.14

Ogłoszenie o dokonaniu aktualizacji prospektu informacyjnego SKOK FIO Rynku Pieniężnego

Marzec 06 2014
Wartość zarządzanych aktywów przekroczyła 3 mld złotych

28 lutego br. wartość aktywów netto 36 funduszy wyniosła 3.061,41 mln zł, co oznacza, że porównaniu z końcem stycznia br. wartość aktywó netto zwiększyła się o 2,36% (tj. o 70,48 mln zł).

Strony