Wiadomości

Kwiecień 11 2014
Altus FIO Parasolowy Subfundusz Optymalnego Wzrostu - zakończenie przyjmowania zapisów

2014-04-11     OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA JEDNOSTKI UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU ALTUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY

Kwiecień 11 2014
Altus FIO Parasolowy Subfundusz Nowej Europy - zakończenie przyjmowania zapisów

2014-04-11     OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA JEDNOSTKI UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU ALTUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY

Kwiecień 11 2014
Zmiany godzin pracy Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta i biura Centrali TFI SKOK S.A. w dniu 18 kwietnia 2014r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18.04.2014r. Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta (infolinia 801 33 22 44 oraz 22 541 77 67) będzie czynne w godzinach od 9.00 do 14.00.

Kwiecień 08 2014
Altus FIO Parasolowy Subfundusz Nowej Europy - rozpoczęcie przyjmowania zapisów

2014-04-08     OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA JEDNOSTKI UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU ALTUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY

Kwiecień 08 2014
Altus FIO Parasolowy Subfundusz Optymalnego Wzrostu - rozpoczęcie przyjmowania zapisów

2014-04-08     OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA JEDNOSTKI UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU ALTUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY

Marzec 25 2014
Ogłoszenie o dokonaniu korekty wyceny Subfunduszu SKOK Gotówkowy za 19.03.2014

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. z siedzibą w Sopocie informuje o dokonaniu korekty wyceny Subfunduszu SKOK Gotówkowy za dzień 19.03.2014 r.

Marzec 21 2014
Ogłoszenie o zmianie Regulaminu IKZE

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych  S.A., działając w imieniu SKOK Parasol FIO i wchodzących w jego skład wybranych Subfunduszy:

Marzec 21 2014
Ogłoszenie o zmianie Tabeli Opłat

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych Spółka Akcyjna informuje o dokonaniu zmian w Tabeli Opłat i zasadach pobierania opłat manipulacyjnych w Funduszach zarządzanych przez TFI

Marzec 18 2014
Ogłoszenie o dokonaniu aktualizacji prospektu informacyjnego SKOK FIO Rynku Pieniężnego 18.03.14

Ogłoszenie o dokonaniu aktualizacji prospektu informacyjnego SKOK FIO Rynku Pieniężnego

Marzec 18 2014
Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego SKOK Parasol FIO 18.03.14

Ogłoszenie o dokonaniu aktualizacji prospektu informacyjnego SKOK Parasol FIO

Strony