Wiadomości

Październik 16 2014
Sprostowanie do ogłoszenia w sprawie zamiaru połączenia Subfunduszy z dnia 16.10.2014

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. z siedzibą w Sopocie dokonuje sprostowania ogłoszenia z dnia 16 października 2014 r.

Październik 16 2014
Ogłoszenie o zamiarze połączenia Subfunduszu SKOK Aktywny ZA ze SKOK Etyczny 2

Niniejszym, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. z siedzibą w Sopocie, przy ulicy Kościuszki 47 („Towarzystwo”), działając zgodnie z art. 208b ust.

Październik 03 2014
Ogłoszenie o erracie sprawozdania SKOK FIO Rynku Pieniężnego na 30.06.2014

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A.

Październik 02 2014
Przejęcie zarządzania od Forum TFI

30 września 2014 r. Altus TFI S.A. zawarł z Forum TFI S.A. umowę o strategicznej współpracy. Na jej podstawie Altus TFI S.A. przejmie zarządzanie aktywami płynnymi klientów, z którymi Forum TFI S.A.

Październik 01 2014
Altus NS FIZ Wierzytelności - nowy fundusz w ofercie

Z sukcesem wprowadziliśmy na rynek kolejny w tym roku fundusz niededykowany: Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności.

Wrzesień 30 2014
Altus FIO Parasolowy ma dwa lata

Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy świętuje drugie urodziny. W ciągu dwóch lat, dzięki napływom środków do subfunduszy i wypracowanym stopom zwrotu jego aktywa wzrosły do 816,33 mln zł.

Wrzesień 17 2014
Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego SKOK Parasol FIO 17.09.2014

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych Spółka Akcyjna informuje o dokonaniu aktualizacji prospektu informacyjnego Funduszu SKOK Parasol FIO.

Sierpień 13 2014
Ogłoszenie o zmianie statutu i aktualizacji Prospektu SKOK Parasol FIO 13.08.2014

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych Spółka Akcyjna informuje o dokonaniu aktualizacji statutu i prospektu informacyjnego Funduszu SKOK Parasol FIO.

Sierpień 07 2014
Wielkość zarządzanych aktywów na koniec lipca 2014

Altus TFI S.A. zarządza już 5,17 mld zł aktywów: 3,37 mld zł zgromadzonych w funduszach oraz 1,8 mld zł w ramach usługi asset management.

Lipiec 23 2014
Ogłoszenie o zmianie statutu i aktualizacji prospektu SKOK Parasol FIO 23.07.2014

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych Spółka Akcyjna informuje o dokonaniu aktualizacji statutu i prospektu informacyjnego Funduszu SKOK Parasol FIO.

Strony