Wiadomości

Maj 27 2015
Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego SKOK FIO Rynku Pieniężnego 27.05.2015

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych Spółka Akcyjna informuje o dokonaniu aktualizacji prospektu informacyjnego Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego.

Maj 14 2015
Oferta zakupu akcji ALTUS TFI S.A.

OFERTA ZAKUPU AKCJI ALTUS TFI S.A.

opublikowana w dniu 14 maja 2015 r.

 

Kwiecień 29 2015
Informacja dla uczestników o planowanym połączeniu TFI SKOK S.A. z Altus TFI S.A.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. z siedzibą w Sopocie w załączeniu przekazuje informacje dla uczestników dot. planowanego połączenia TFI SKOK S.A. z Altus TFI S.A.

Kwiecień 16 2015
Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego SKOK Parasol FIO 16.04.2015

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych Spółka Akcyjna informuje o dokonaniu aktualizacji statutu i prospektu informacyjnego Funduszu SKOK Parasol FIO.

Kwiecień 02 2015
Ogłoszenie o przesunięciu wyceny za dzień 2 kwietnia 2015

W związku z tym, że dnia 3.04.2015 r. Giełda Papierów Wartościowych nie pracuje, Zarząd TFI SKOK S.A. podjął decyzję, iż wycena za 2.04.2015 r. wszystkich funduszy zarządzanych przez TFI SKOK S.A.

Marzec 30 2015
Zmiany godzin pracy Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta w dniu 03 kwietnia 2015

Uprzejmie informujemy, że w dniu 03 kwietnia 2015 r. Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta (infolinia 801 33 22 44 oraz 22 541 77 67) będzie czynne w godzinach od 9:00 do 14:00.

Marzec 30 2015
Drugie ogłoszenie o zamiarze połączenia ALTUS TFI S.A. z TFI SKOK S.A.

Drugie ogłoszenie o zamiarze połączenia ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A.

Marzec 23 2015
Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego SKOK Parasol FIO 23.03.2015

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych Spółka Akcyjna informuje o dokonaniu aktualizacji prospektu informacyjnego Funduszu SKOK Parasol FIO.

Marzec 13 2015
Przerwa w dostępie do Platformy Transakcyjnej

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych Spółka Akcyjna informuje,  iż w związku z modernizacją sieci teleinformatycznej w dniu 15.03.2015, w godzinach od 1:00 do 6:00, nie będzie mo

Marzec 12 2015
Pierwsze ogłoszenie o zamiarze połączenia ALTUS TFI S.A. z TFI SKOK S.A.

Pierwsze ogłoszenie o zamiarze połączenia ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A.

Strony