Wiadomości

Marzec 02 2015
Ogłoszenie o aktualizacji statutu i prospektu informacyjnego SKOK Parasol FIO 02.03.2015

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych Spółka Akcyjna informuje o dokonaniu aktualizacji statutu i prospektu informacyjnego Funduszu SKOK Parasol FIO.

luty 27 2015
Zmiana nazyw Altus ASZ FIZ Nowa Europa +, na Altus FIZ GlobAl 2

Uprzejmie informujemy, że dokonaliśmy zmian w statucie ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Nowa Europa +, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2015 r.

luty 10 2015
Działalność społeczna Altus TFI S.A.

Altus TFI informuje, że zgodnie z  Art. 20 ust 5 Statutu Spółki  darowizny na cele społeczne zostały przekazane w 2014 roku poniżej wskazanym organizacjom

luty 06 2015
Informacje od Zarządu TFI SKOK S.A.

W dniu 30 stycznia 2015 r. ogłosiliśmy o zamiarze połączenia TFI SKOK S.A. z innym towarzystwem funduszy inwestycyjnych notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych – tj. Altus TFI S.A.

luty 02 2015
Informacja większościowego akcjonariusza TFI SKOK S.A.

Wchodzące w skład marki SKOK Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SKOK SA, wzmacnia się kapitałowo dzięki połączeniu TFI SKOK SA z Altus TFI SA.

Styczeń 30 2015
Informacja o ogłoszeniu Planu połączenia z dnia 30.01.2015

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. informuje, iż w dniu 30 stycznia 2015 r.

Styczeń 30 2015
PRZEDŁUŻENIE PROMOCJI - obniżenie wysokości pierwszej wpłaty w produkcie podstawowym

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych informuje o przedłużeniu promocji dla produktu podstawowego, polegającej na obniżeniu wysokości minimalnej pierwsze

Styczeń 23 2015
Informacja o błędnie podanej WANJU za dzień 21.01.2015

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. informuje, iż błędnie została podana zmiana dzienna WANJU w tabeli Notowania za dzień wyceny 21.01.2015 r.

Grudzień 30 2014
Ogłoszenie o przyjęciu do stosowania "Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych" 30.12.2014

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A.

Grudzień 24 2014
Ogłoszenie o przesunięciu wyceny za dzień 23.12.2014 oraz 30.12.2014 r

W związku z tym, że dnia 24.12.2014 r. Giełda Papierów Wartościowych nie pracuje, Zarząd TFI SKOK S.A. podjął decyzję, iż wycena za 23.12.2014 r. wszystkich funduszy zarządzanych przez TFI SKOK S.A.

Strony