Wiadomości

Październik 09 2015
Publikacja aktualnej wersji Regulaminu rozpatrywania reklamacji w ALTUS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Informujemy, że w związku z wejściem w życie z dniem 11 października 2015 r. ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2015 r. poz.

Wrzesień 11 2015
Oferta zakupu akcji ALTUS TFI S.A.

OFERTA ZAKUPU AKCJI ALTUS TFI S.A.

opublikowana w dniu 11 września 2015 r.

Lipiec 31 2015
Ogłoszenie o zmianie statutu oraz aktualizacji prospektu informacyjnego SKOK Parasol FIO 31.07.2015

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 157 z póżn.

Czerwiec 16 2015
Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego SKOK FIO Rynku Pieniężnego 16.06.2015

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym ogłasza o aktualizacji treści prospektu informacyjnego SKOK FIO Rynku Pieniężnego.

Czerwiec 16 2015
Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego SKOK Parasol FIO 16.06.2015

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym ogłasza o zaktualizowaniu treści prospektu informacyjnego SKOK Parasol FIO.

Czerwiec 01 2015
Ogłoszenie o aktualizacji statutu i prospektu informacyjnego SKOK Parasol FIO 01.06.2015

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 157 z późn.

Czerwiec 01 2015
Ogłoszenie o aktualizacji statutu i prospektu informacyjnego SKOK FIO Rynku Pieniężnego 01.06.2015

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 157 z póżn.

Czerwiec 01 2015
Zmiany w Prospektach funduszy SKOK

Zmiany w Prospektach

Czerwiec 01 2015
Ogłoszenie o aktualizacji statutu i prospektu informacyjnego SKOK Parasol FIO 01.06.2015

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 157 z późn.

Maj 27 2015
Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego SKOK Parasol FIO 27.05.2015

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych Spółka Akcyjna informuje o dokonaniu aktualizacji prospektu informacyjnego Funduszu SKOK Parasol FIO.

Strony