Wiadomości

Czerwiec 13 2018
Altus FIO Parasolowy Subfundusz SuperLokator - rozpoczęcie przyjmowania zapisów

Warszawa, 13 czerwca 2018 r.

Maj 21 2018
Oświadczenie ALTUS TFI S.A. w związku z publikacją artykułu w Dzienniku Gazeta Prawna

W związku z publikacją artykułu w Dzienniku Gazeta Prawna dnia 21 maja 2018 r., informujemy, że ALTUS TFI S.A.

luty 09 2018
Zaproszenie do złożenia oferty - SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Warszawa, dnia 09.02.2018 r.

 

 

luty 09 2018
Zaproszenie do złożenia oferty - SKOK FIO Rynku Pieniężnego

 

Warszawa, dnia 09.02.2018 r.

 

 

luty 09 2018
Zaproszenie do złożenia oferty - ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy

Warszawa, dnia 09.02.2018 r.

 

Grudzień 20 2017
Przedłużenie okresu składania ofert oraz termin zakończenia prac na badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Altus TFI

W związku z zapytaniami składanymi przez potencjalnych oferentów Spółka postanowiła przedłużyć okres składania ofert do dnia 5 stycznia 2018 roku włącznie oraz termin zakończenia prac na badanie sk

Grudzień 18 2017
Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ALTUS TFI za rok 2017 i 2018 oraz badania półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na 30.06.2018 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2017 r.

 

Sierpień 28 2017
Zmiana podmiotu prowadzącego obsługę operacyjną Uczestników Funduszy SKOK

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, zarządzające funduszami inwestycyjnymi SKOK FIO Rynku Pieniężnego oraz SKOK Parasol Funduszem Inwestycyjnym Otwartym („Fundusze SKOK”) uprzejmie informuje, że w

Sierpień 07 2017
Zmiana numerów rachunków bankowych do wpłat dla Funduszu Raiffeisen SFIO Parasolowy

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, zarządzające funduszem inwestycyjnym Raiffeisen SFIO Parasolowy uprzejmie informuje, że w związku ze zmianą banku pełniącego funkcję Depozytariusza dla Funduszu Raiffeisen SFIO

Lipiec 25 2017
SKOK FIO RYNKU PIENIĘŻNEGO ORAZ SKOK PARASOL FIO – OGŁOSZENIE O LIKWIDACJI ŚWIADCZONEJ DOTYCHCZAS USŁUGI OBEJMUJĄCEJ MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA ZLECEŃ ZWIĄZANYCH Z UCZESTNICTWEM WE WSPOMNIANYCH FUNDUSZACH ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU ORAZ TELEFONU

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („Towarzystwo”), zarządzające funduszami inwestycyjnymi SKOK FIO Rynku Pieniężnego oraz SKOK Parasol FIO („Fundusze SKOK”), uprzejmie informuje, że z dni

Strony