Wiadomości

Październik 01 2018
Informacja wyjaśniająca reguły ustalania stopy redukcji żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych w oparciu o informacje zawarte w raporcie bieżącym nr 61/2018 z dnia 28 września 2018 r.

 

Szanowni Państwo,

 

Wrzesień 25 2018
Dotyczy likwidacji subfunduszy wydzielonych w ramach ALTUS FIO Parasolowego z dnia 6 września oraz rozliczeń transakcji złożonych we wrześniu 2018
Wrzesień 18 2018
Zaproszenie do złożenia oferty

Warszawa, dnia 18.09.2018 r.

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

 

Wrzesień 18 2018
Oświadczenie Zarządu Polskiej Rady Biznesu

W załączniku przedstawiamy Oświadczenie Zarządu Polskiej Rady Biznesu w sprawie nadużywania instytucji aresztu tymczasowego

 

 

Wrzesień 07 2018
Informacja dla uczestników ALTUS FIO Parasolowego

Warszawa, dnia 7 września 2018 r.

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Wrzesień 06 2018
Oświadczenie Zarządu Altus TFI S.A. W związku z opublikowaniem przez Business Insider Polska artykułu

Oświadczenie Altus TFI S.A.

 

Wrzesień 06 2018
OGŁOSZENIE O WYSTĄPIENIU PRZYCZYN ROZWIĄZANIA SUBFUNDUSZY WYDZIELONYCH W RAMACH ALTUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOLOWY

2018-09-06

Wrzesień 03 2018
Wypowiedzenie przez Norges Bank Investment Management („Norges Bank) umowy na zarządzanie portfelem inwestycyjnym bez wpływu na stan podaży akcji spółek portfelowych na GPW


 

Komunikat dla mediów/ inwestorów

 

Sierpień 31 2018
Oświadczenie w sprawie zatrzymania przez CBA byłych członków zarządu spółki ALTUS TFI S.A.

Oświadczenie w sprawie zatrzymania przez CBA byłych członków zarządu spółki ALTUS TFI S.A.

 

Lipiec 31 2018
Informacja ALTUS TFI S.A. w związku z zawiadomieniem Komisji Nadzoru Finansowego o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego potencjalnego naruszenia przepisów

 Szanowni Państwo,

 

Strony