Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte są funduszami, których certyfikaty nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub zorganizowanym lub których certyfikaty były przedmiotem oferty publicznej.   Informacje szczegółowe dotyczące parametrów funduszu oraz subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych są dostępne jedynie dla uczestników tych funduszy lub dla osób, które otrzymają warunki emisji wraz z propozycjami nabycia w trakcie trwania emisji.

 

 1. ALTUS 13 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 2. ALTUS 15 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 3. ALTUS 29 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 4. ALTUS 33 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 5. ALTUS 43 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 6. ALTUS 44 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 7. ALTUS 60 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 8. ALTUS 9 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 9. ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

  Wydzielone subfundusze:
  ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych
  ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego
 10. ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1
 11. ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2
 12. ALTUS Alternative Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

  Wydzielone subfundusze:
  ALTUS Subfundusz Private Equity
 13. ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji +
 14. ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych
 15. ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych
 16. ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji
 17. ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl 2
 18. ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia
 19. ALTUS Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 20. ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
 21. ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 2
 22. ALTUS Stabilnego Oszczędzania Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 23. ASTERION Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 24. EGB Wierzytelności 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

  Wydzielone subfundusze:
  Subfundusz 1
 25. Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
 26. OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 27. PROTEGAT 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 28. SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Insecura
 29. TAKTO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 30. ULTIMO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 31. UNIVERSE 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 32. UNIVERSE Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 33. WASKULIT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 34. ALTUS Multi Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 35. Premium Properties Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 36. ALTUS Pure Alpha Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 37. ALTUS SEMEKO Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Mieszkaniowy