Zarządzający

Andrzej Zydorowicz
Funkcja:
Zarządzający
Pozycja:
Członek Zarządu
Remigiusz Zalewski
Funkcja:
Zarządzający
Sergiusz Frąckowiak
Funkcja:
Zarządzający
Wojciech Dębski
Funkcja:
Analityk akcji