Pracowniczy program emerytalny (PPE)

Pewna inwestycja w spokojną przyszłość

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) jest jedną z form oszczędzania w ramach III filaru zreformowanego systemu emerytalnego. Uchwalona 20 kwietnia 2004 roku ustawa o pracowniczych programach emerytalnych stworzyła możliwość gromadzenia kapitału na przyszłe świadczenia emerytalne, które zwolnione są z podatku od zysków kapitałowych.

O założeniu w przedsiębiorstwie PPE decyduje Pracodawca, w porozumieniu z Pracownikami.

Do programu przystępuje się dobrowolnie, a najwyższa miesięczna składka podstawowa nie może przekroczyć 7% wynagrodzenia Pracownika.

Wygoda i bezpieczeństwo

 • Gromadzone comiesięcznie środki automatycznie wpłacane są na wybrane przez Pracownika Fundusze lub Subfundusze zarządzane przez Altus TFI S.A.
 • Środki można wypłacić w całości lub w ratach w chwili osiągnięcia 60 lat lub po ukończeniu 55 lat i uzyskaniu wcześniejszych uprawnień emerytalnych.

Możliwości

 • Każdy z uczestników PPE może gromadzić dodatkowe oszczędności, wpłacając środki na swoje indywidualne konto PPE w ramach tzw. składki dodatkowej.
 • W ramach PPE składki mogą być wpłacane do Subfunduszy:
  - SKOK Etyczny 1
  - SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji
  - SKOK Obligacji
  - SKOK Gotówkowy
  - SKOK Etyczny 2
  - SKOK Akcji


Obustronne korzyści

dla Pracownikadla Pracodawcy
 • bezpieczeństwo finansowe po przejściu na emeryturę
 • pośrednie zwiększenie wynagrodzenia nawet o 7% - składki finansuje pracodawca, nie są one potrącane z wynagrodzenia
 • więcej korzyści niż w przypadku indywidualnego oszczędzania na przyszłą emeryturę
 • brak dodatkowych opłat: podatku dochodowego od osób fizycznych, opłat manipulacyjnych czy prowizji
 • większy prestiż przedsiębiorstwa
 • większa motywacja do pracy i trwalsze związanie Pracowników z firmą- w dowód uznania dla dbałości także o ich przyszłość
 • atrakcyjny element płacowy - PPE oznacza faktyczną podwyżkę (finansowanie składek)
 • stosunkowo niewielkie koszty - miesięczna składka nie jest wliczana do wynagrodzenia stanowiącego podstawę naliczania składek ubezpieczenia społecznego, a prowadzenie PPE i poniesione na nie wydatki stanowią koszt uzyskania przychodu


PPE a pozostałe elementy systemu emerytalnego – porównanie

 I FILARII FILARIII FILAR
Dziedziczenie środkówNIETAK*TAK
Inwestowanie składekNIETAK/NIE **TAK
Wybór strategii inwestowania i możliwość jej zmianyNIENIETAK
Indywidualne dopłatyNIENIETAK
Możliwość jednorazowej wypłatyNIENIETAK

* Składka ewidencjonowana w ZUS w ramach nowego subkonta podlega dziedziczeniu. W ramach dziedziczenia środków z tytułu śmierci Członka OFE istnieje bezpośrednia zależność między składkami ewidencjonowanymi w ZUS na nowym subkoncie a środkami gromadzonymi w ramach II filaru w OFE. Polega ona na tym, że osoba wskazana w OFE jako beneficjent środków zgromadzonych w OFE na wypadek śmierci członka OFE będzie również dziedziczyła środki zewidencjonowane na nowym subkoncie ZUS.

** Składka ewidencjonowana w ZUS na nowym subkoncie jest waloryzowana nowym wskaźnikiem, który uwzględni średni wzrost Produktu Krajowego Brutto (PKB) w ciągu ostatnich 5 lat. Składka gromadzona w OFE w ramach II filaru jest inwestowana na rynkach finansowych.

Dowiedz się więcej na www.dobraemerytura.org

baner dobra emerytura